Dalyvavimo konkurse eiga

ereklama.kaunas.lt ereklama.kaunas.lt

Paskyrą gali susikurti reklamos skleidėjai, fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nori dalyvauti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje dydžio nustatymo viešajame konkurse.

Vartotojas gali turi turėti tik vieną paskyrą. Tas pats asmuo negali atstovauti įmonės ir dalyvauti viešajame konkurse kaip fizinis asmuo.

Autentifikacija vykdoma siekiant nustatyti asmens tapatybę. Ji vyksta prie ekonkursai.kaunas.lt platformos jungiantis pirmą kartą per Elektroninius valdžios vartus.

Prisiregistravusių asmenų duomenys tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis ir LR Kibernetinio saugumo įstatymu bei kitais teisės aktais.

Savivaldybė užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą, įgyvendina visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenų apsaugojimui nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Sistema, ne ilgiau kaip 5 metus po konkurso pasibaigimo, saugos fizinio asmens (atstovaujančio save patį, kitą fizinį ar juridinį asmenį) vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, el. pašto adresą. Taip pat atstovaujamojo asmens vardą, pavardę, asmens ar juridinį kodą, telefono numerį ir banko sąskaitą, į kurią bus grąžinta konkursinio pasiūlymo užtikrinimo garantija konkurso nelaimėjusiems dalyviams.

Kiekvienas vartotojas bet kada gali ištrinti savo paskyrą, pasikeisti slaptažodį, adresą bei prisegti naujus įgaliojimus.

Vartotojai privalo nurodyti banko sąskaitą, kadangi į ją bus grąžinta konkursinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantija nelaimėjusiems konkurso dalyviams.

Konkurse norintis dalyvauti asmuo ar įmonės atstovas turi susikurti paskyrą ir pateikti visus būtinus dokumentus ekonkursai.kaunas.lt sistemoje bei užsiregistruoti į norimą konkursą iš organizatorių pateikto sąrašo, iki nurodytos registracijos pabaigos datos (valandos, minutės).

Dalyviai privalo sumokėti bei prisegti konkursinio pasiūlymo garantijos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus už kiekvieną konkurso objektą – pageidaujamą reklaminio įrenginio vietą ar vietų komplektą. Mokamos Konkursinio pasiūlymo garantijos dydis nurodomas Konkurso skelbime.

Sistemoje sulaukus patvirtinimo, kad dokumentai priimti ir sumokėta garantija yra tinkama – konkurso dalyviui belieka laiku prisijungti į konkursą ir teikti savo siūlymus pagal skelbime nustatytas sąlygas.

Nepavykus registracijai į konkursą, šalia matysite statusą „ATMESTA“. Jeigu registracija į norimą konkursą dar nepasibaigusi – galite bandyti dar kartą.

Garantas – tai kiekvienam konkursui numatyta piniginė perlaida, kuria užtikrinimas dalyvavimas konkurse. Ji privalo būti sumokama prieš registruojantis į konkursą. Nelaimėjus konkurso – pinigai sugrįžta dalyviui į paskyroje nurodytą banko sąskaitą.

Juridinis asmuo, norintis dalyvauti savivaldybės skelbiamuose konkursuose, turi paskirti įmonę atstovaujantį asmenį ir pateikti įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Visi dokumentai ar jų priedai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo, patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

Juridinis asmuo, norintis dalyvauti savivaldybės skelbiamuose konkursuose, turi paskirti įmonę atstovaujantį asmenį ir pateikti įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Visi dokumentai ar jų priedai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo, patvirtinti antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta įmonės steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

Pirmojo siūlymo metu konkurso dalyvis gali pateikti rinkliavos dydį, kuris yra lygus ar didesnis už pradinį rinkliavos dydį. Kiti konkurse dalyvaujantys asmenys gali siūlyti tik didesnę rinkliavą, pagal Konkurso skelbime nustatytą intervalą. Konkurso skelbime nurodoma minimalus kėlimo dydis, tačiau nenustatyta pasiūlymo viršutinė riba. Pasiūlymų kiekis neribojamas.

Konkurso dalyvių pasiūlymai fiksuojami sistemoje ir neatšaukiami. Prieš keliant rinkliavos dydį, visuomet rekomenduojama įvertinti savo galimybes.

Visus konkursus, į kuriuos registravotės galite stebėti skiltyje „Mano konkursai“. Čia matysite registracijos statusą („PATEIKTA TIKRINIMUI“, „PATVIRTINTA“ ar „ATMESTA“), o prasidėjus konkursui galėsite teikti savo siūlymus ar matyti kitų dalyvių siūlymus.

Konkursas baigiamas skelbime nurodytu laiku arba, jeigu iki konkurso pabaigos yra gautas bent vienas naujas pasiūlymas, konkurso laikas pratęsiamas penkiomis minutėmis. Jos pradedamos skaičiuoti nuo pasiūlymo gavimo momento. Konkursas skelbiamas baigtu, kai per penkias minutes po paskutinio pasiūlymo negaunamas naujas didesnis pasiūlymas.

Nelaimėjusiems dalyviams konkursinio pasiūlymo garantija grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso pabaigos. Viešojo konkurso laimėtojo sumokėta garantija lieka Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitoje leidimo galiojimo laikui ir įskaitoma į konkurso laimėtojo mokamą vietinę rinkliavą arba mokamos vietinės rinkliavos paskutinį mokėjimą.
Neradote atsakymų į rūpimus klausimus? Susisiekite su mumis el.paštu [email protected]. Mūsų specialistai mielai jums padės.